Combo Vé cáp treo – Buffet Bà Nà hills 2023

1.150.000VNĐ 1.250.000VNĐ

Khởi hành: Hằng ngày

Tour Huế

700.000VNĐ 750.000VNĐ

Khởi hành: Hằng ngày

Tour Bà Nà

1.250.000VNĐ 1.370.000VNĐ

Khởi hành: Hằng ngày

Tour Núi Thần Tài

850.000VNĐ 900.000VNĐ

Khởi hành: Hằng ngày

Tour Cù lao chàm

550.000VNĐ 700.000VNĐ

Khởi hành: Hằng ngày