Xe Jupiter

Giá cho thuê xe máy chi tiết như sau: Thuê theo trên 3 ngày là: 120.000đ/ngày. Thời gian thuê 1 – 2 ngày là 130.000đ/ngày Thủ tục cần 1 trong những giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân, Bằng lái xe, Hộ chiếu, Passport, Hộ khẩu hoặc giấy tờ tuỳ thân…

Xe Wave

Giá cho thuê xe máy chi tiết như sau: Thuê theo trên 3 ngày là: 120.000đ/ngày. Thời gian thuê 1 – 2 ngày là 130.000đ/ngày Thủ tục cần 1 trong những giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân, Bằng lái xe, Hộ chiếu, Passport, Hộ khẩu hoặc giấy tờ tuỳ thân…

Xe Lead

Giá cho thuê xe máy chi tiết như sau: Thuê theo trên 3 ngày là: 120.000đ/ngày. Thời gian thuê 1 – 2 ngày là 130.000đ/ngày Thủ tục cần 1 trong những giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân, Bằng lái xe, Hộ chiếu, Passport, Hộ khẩu hoặc giấy tờ tuỳ thân…

Xe Vision

Giá cho thuê xe máy chi tiết như sau: Thuê theo trên 3 ngày là: 120.000đ/ngày. Thời gian thuê 1 – 2 ngày là 130.000đ/ngày Thủ tục cần 1 trong những giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân, Bằng lái xe, Hộ chiếu, Passport, Hộ khẩu hoặc giấy tờ tuỳ thân…

Xe Air Blade

Giá cho thuê xe máy chi tiết như sau: Thuê theo trên 3 ngày là: 120.000đ/ngày. Thời gian thuê 1 – 2 ngày là 130.000đ/ngày Thủ tục cần 1 trong những giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân, Bằng lái xe, Hộ chiếu, Passport, Hộ khẩu hoặc giấy tờ tuỳ thân…