ALO 09 – Đà Nẵng – Quảng Bình 5N4Đ

ĐIỂM TOUR NỔI BẬT: Hòa mình vào không gian sống Châu Âu trên đỉnh Bà Nà Check in cầu Vàng nổi tiếng thế giới Khám phá Phố cổ Hội An cổ kính Tham quan Sơn Trà linh thiêng, Ngũ Hành Sơn huyền diệu Tham quan kiến trúc Cung Đình Huế   Check in Động Thiên…

ALO 08- Đà Nẵng – Quảng Bình 5N4Đ

ĐIỂM TOUR NỔI BẬT: Hòa mình vào không gian sống Châu Âu trên đỉnh Bà Nà Check in cầu Vàng nổi tiếng thế giới Khám phá Phố cổ Hội An cổ kính Tham quan Sơn Trà linh thiêng, Ngũ Hành Sơn huyền diệu Tham quan kiến trúc Cung Đình Huế   Check in Động Phong…